Formativt förhållningssätt

På Flottiljens förskola har vi ett formativt förhållningssätt till lärande och utveckling. Vi arbetar på ett medvetet och processinriktat sätt för att få upp ögonen för lärandet som sker i förskolegruppen under dagen. Syftet är att tydliggöra för barnen och... läs mer

Besök från Japan

Den 12 maj tog Anna Nordberg och Hiroko Karlsson på Flottiljens förskola och skola emot besök från Japan. En fristående huvudman med 70 förskolor och skolor runt om Tokyo. Medföljande var lärare, förskollärare, elevhälsoteam och rektorer. Under dagen fanns ett... läs mer

Kundenkäten

Efter ett år kan jag glatt se tillbaka på ett år av utveckling och måluppfyllelse. För att nå målen gjordes tidigt en djupdykning i organisationen och en rad analyser kartlades. Kundenkäten visar tydligt att “Utveckling och lärande” är en av vinnarna på Flottiljens... läs mer

Delaktighet och inflytande

Delaktighet och inflytande I läroplanen står att barnen ska ha möjlighet att påverka sin vardag på förskolan. Genom att få ta eget ansvar utvecklas deras förmåga att ta större och större ansvar för sin handlingar. Barnens intressen och inflytande är centrala i vår... läs mer
Ett nytt år, en ny början……

Ett nytt år, en ny början……

Låt dig själv förberedas för en ny start och låt det nya delas med andra. Att arbeta med människor och utbildning gör att vi erbjuds möjligheten att sprida kunskap och visdom varje dag. Detta gör skillnad för var och en vi möter och tillsammans bildar vi en ny klokare... läs mer