Utveckla språket

Förskolan ska medverka till att barn med annat modersmål än svenska får möjlighet att både utveckla det svenska språket och sitt modersmål. Det är kommunerna eller fristående huvudmän som ansvarar för att förskolan ges förutsättningar att uppfylla skollagen och... läs mer

Öppet hus inför skolvalet

Välkommen att se vår verksamhet den 19 januari mellan 9.00 och 11.00 och den 20 januari mellan klockan 12.00 och 14.00. Ni kommer kunna titta in hos förskoleklassen och i vår 1-2:a och se hur vi arbetar i bland annat svenska, matematik och idrott.... läs mer