Kundenkäten

Efter ett år kan jag glatt se tillbaka på ett år av utveckling och måluppfyllelse. För att nå målen gjordes tidigt en djupdykning i organisationen och en rad analyser kartlades. Kundenkäten visar tydligt att “Utveckling och lärande” är en av vinnarna på Flottiljens...

Kundenkäten

Efter ett år kan jag glatt se tillbaka på ett år av utveckling och måluppfyllelse. För att nå målen gjordes tidigt en djupdykning i organisationen och en rad analyser kartlades. Kundenkäten visar tydligt att “Utveckling och lärande” är en av vinnarna på Flottiljens...

Delaktighet och inflytande

Delaktighet och inflytande I läroplanen står att barnen ska ha möjlighet att påverka sin vardag på förskolan. Genom att få ta eget ansvar utvecklas deras förmåga att ta större och större ansvar för sin handlingar. Barnens intressen och inflytande är centrala i vår...