Läsförståelse på Flottiljen

Modern forskning visar att strukturerade samtal om texter leder till ökad läsförståelse. På Flottiljen arbetar vi med läsförståelsen genom materialet ”En läsande klass”. Eleverna får hjälp att förstå och använda olika läsförståelsestrategier. Till en början modellerar...

Formativt förhållningssätt

På Flottiljens förskola har vi ett formativt förhållningssätt till lärande och utveckling. Vi arbetar på ett medvetet och processinriktat sätt för att få upp ögonen för lärandet som sker i förskolegruppen under dagen. Syftet är att tydliggöra för barnen och...

Formativ bedömning

På Flottiljens skola har vi ett formativa förhållningssätt till lärande. Vi arbetar på ett medvetet och processinriktat sätt med att få upp ögonen för vad som händer i klassrummet. Syftet är att tydliggöra för eleven och läraren vad som är nästa steg i...