Elever ska ges möjlighet att se: Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livcykler och anpassningar till olika årstider.

Att vara i skogen ger barnen möjlighet till rörelse men också till att utforska allt som finns där. Ur läroplanen ”Barnen utvecklar sin motorik, koordinations förmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt...