Besök från Japan

Den 12 maj tog Anna Nordberg och Hiroko Karlsson på Flottiljens förskola och skola emot besök från Japan. En fristående huvudman med 70 förskolor och skolor runt om Tokyo. Medföljande var lärare, förskollärare, elevhälsoteam och rektorer. Under dagen fanns ett...

Kundenkäten

Efter ett år kan jag glatt se tillbaka på ett år av utveckling och måluppfyllelse. För att nå målen gjordes tidigt en djupdykning i organisationen och en rad analyser kartlades. Kundenkäten visar tydligt att “Utveckling och lärande” är en av vinnarna på Flottiljens...

Delaktighet och inflytande

Delaktighet och inflytande I läroplanen står att barnen ska ha möjlighet att påverka sin vardag på förskolan. Genom att få ta eget ansvar utvecklas deras förmåga att ta större och större ansvar för sin handlingar. Barnens intressen och inflytande är centrala i vår...