Elever ska ges möjlighet att se: Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livcykler och anpassningar till olika årstider.

Utomhuspedagogik 

Bättre resultat i matematik och språk. Lägre stressnivå och färre förkylningar.  Barn lär sig och utvecklas utomhus och de mår bättre. Forskning talar för utomhuspedagogiken. Flera amerikanska studier visar att elever som undervisats både ute och inne har bättre...

Läsförståelse på Flottiljen

Modern forskning visar att strukturerade samtal om texter leder till ökad läsförståelse. På Flottiljen arbetar vi med läsförståelsen genom materialet ”En läsande klass”. Eleverna får hjälp att förstå och använda olika läsförståelsestrategier. Till en början modellerar...