Att vara i skogen ger barnen möjlighet till rörelse men också till att utforska allt som finns där. Ur läroplanen ”Barnen utvecklar sin motorik, koordinations förmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt...

Formativt förhållningssätt

På Flottiljens förskola har vi ett formativt förhållningssätt till lärande och utveckling. Vi arbetar på ett medvetet och processinriktat sätt för att få upp ögonen för lärandet som sker i förskolegruppen under dagen. Syftet är att tydliggöra för barnen och...