Utomhuspedagogik 

Bättre resultat i matematik och språk. Lägre stressnivå och färre förkylningar.  Barn lär sig och utvecklas utomhus och de mår bättre. Forskning talar för utomhuspedagogiken. Flera amerikanska studier visar att elever som undervisats både ute och inne har bättre...

Läsförståelse på Flottiljen

Modern forskning visar att strukturerade samtal om texter leder till ökad läsförståelse. På Flottiljen arbetar vi med läsförståelsen genom materialet ”En läsande klass”. Eleverna får hjälp att förstå och använda olika läsförståelsestrategier. Till en början modellerar...

Formativ bedömning

På Flottiljens skola har vi ett formativa förhållningssätt till lärande. Vi arbetar på ett medvetet och processinriktat sätt med att få upp ögonen för vad som händer i klassrummet. Syftet är att tydliggöra för eleven och läraren vad som är nästa steg i...

Besök från Japan

Den 12 maj tog Anna Nordberg och Hiroko Karlsson på Flottiljens förskola och skola emot besök från Japan. En fristående huvudman med 70 förskolor och skolor runt om Tokyo. Medföljande var lärare, förskollärare, elevhälsoteam och rektorer. Under dagen fanns ett...