På Flottiljens förskola har vi ett formativt förhållningssätt till lärande och utveckling. Vi arbetar på ett medvetet och processinriktat sätt för att få upp ögonen för lärandet som sker i förskolegruppen under dagen. Syftet är att tydliggöra för barnen och pedagogerna vad som är nästa steg i utvecklingen. Vad är det vi ska fokusera på nu för att komma vidare?

Genom detta medvetna förhållningssätt tränas barnen  tidigt i att reflektera och sätta ord på sina tankar för att komma underfund med hur de själva lär sig på bäst sätt utifrån sina egna förutsättningar. På så sätt får barnen verktyg och de bästa förutsättningarna för det livslånga lärandet.