Elever ska ges möjlighet att se: Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livcykler och anpassningar till olika årstider. läs mer

Skolans läsgaranti

Flottiljens läsgaranti! Vi garanterar att alla eleverna på Flottiljens skola får möjlighet och de bästa förutsättningarna att lära sig läsa, det är deras grundläggande rättighet. Det innebär att vi arbetar för att tidigt upptäcka elever som befinner sig i riskzonen... läs mer

Ingenjör Lundström

Förra veckan fick vi besök av Ingenjör Lundström och hans kompis Hasse. Eleverna fick arbeta med ”Strawbees”, ett konstruktionsmaterial som eleverna kunde skapa olika former med. De fick också använda små motorer för att göra sina konstruktioner rörliga.... läs mer

Alla våra skolor