Elever ska ges möjlighet att se: Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livcykler och anpassningar till olika årstider. läs mer

Alla våra skolor