Telefon & E-post

Plan 1:  076-048 10 44
Plan 2:  072-875 25 70

info@flottiljensforskola.se

 

Besöksadress

Flottiljen förskola och skola
Kanslihusgränd 8
183 68 Täby

Postadress

Flottiljen förskola och skola
Kanslihusgränd 8
183 68 Täby


Förskolechef, Rektor

Anna Nordberg
anna.nordberg@flottiljensforskola.se
070-778 64 90

Biträdande förskolechef

Lena  Zethelius 
lena.zethelius@flottiljensforskola.se
076-252 80 97


E-postadresser till all personal skrivs enligt följande:   fornamn.efternamn@flottiljensforskola.se


Här ligger skolan

Har du klagomål?

Rutin för Klagomålshantering vid Flottiljens Förskola och Skola finner du genom att klicka här.