Läsårsdata

 
Vårterminen 2018
9 januari, terminens första dag
26 februari till 6 mars, vecka 9, sportlov
30 mars, röd dag
2 mars till 8 mars vecka 14, påsklov
30 april lovdag
1 maj, röd dag
10 maj, röd dag
11 maj lovdag
6 juni, röd dag
14 juni, läsårets sista dag

 

Höstterminen 2017
18 augusti, läsårets första dag
vecka 44, höstlov
21 december, terminens sista dag