Läsårsdata

 
Vårterminen 2016
11 januari, terminens första dag
vecka 9, sportlov
25 mars, långfredag (v 12)
vecka 13, påsklov
5 maj, röd dag
6 maj, lovdag
måndag 6 juni, röd dag
10 juni, läsårets sista dag

 

Höstterminen 2016
18 augusti, läsårets första dag
vecka 44, höstlov
21 december, terminens sista dag