Modern forskning visar att strukturerade samtal om texter leder till ökad läsförståelse. På Flottiljen arbetar vi med läsförståelsen genom materialet ”En läsande klass”. Eleverna får hjälp att förstå och använda olika läsförståelsestrategier. Till en början modellerar läraren strategierna för att eleverna i förlängningen ska göra strategierna till sina egna verktyg.

En läsande klass är ett projekt med syfte att öka svenska barn och ungdomars läsförmåga. Materialet är utformat av två låg- och tre mellanstadielärare som alla arbetar heltid som lärare, bland andra Martin Widemark som också är initiativtagare till projektet.

De olika lässtrategierna är:

skarmavbild-2016-10-26-kl-12-26-03

Läs mer på: http://www.enlasandeklass.se