Bättre resultat i matematik och språk. Lägre stressnivå och färre förkylningar. 

Barn lär sig och utvecklas utomhus och de mår bättre. Forskning talar för utomhuspedagogiken. Flera amerikanska studier visar att elever som undervisats både ute och inne har bättre resultat i matematik och språk. Enhetschefen och ansvarig för Nationellt centrum för utomhuspedagogik(NCU)vid Lindköpings universitet, menar att det räcker med en liten stunds utomhusvistelse för att det ska få betydelse för elevernas koncentrationsförmåga. Detta har vi på Flottiljen tagit fasta på och utökat elevernas tid utomhus under dagen.

Hur påverkas barnen av utomhuspedagogik? Barn som har tillgång till en omväxlande utomhusmiljö är friskare, har färre sjukdagar, får bättre motorik, har lättare att koncentrera sig, leker mer variationsrikt, förbättrar sin kognitiva förmåga, är mindre stressade, har rikare fantasi, utvecklar sin självständighet, stimuleras till social interaktion och leker mer kreativa lekar vilket främjar både samarbetsförmåga och språkutveckling.  Källa: Nationellt centrum för främjande av god hälsa hos barn och ungdomar